ימי תל אביב

 

 

שירים על קיוסק ועל נמל,
שיר על חייל ועל גמל,
שיר על שוטר ועל כיכר,
וזיכרון שלא ניגמר...
                                                               
ספורה של העיר העברית הראשונה. 
מאה שנות חיים של בניה, תרבות והווי בסיפור ובזמר.